udział w kursie online

Przedszkole bez kar i nagród


Kurs obejmował następujące zagadnienia:

MODUŁ 1 'Bez kar i nagród w relacji z dziećmi’

Dziecięca motywacja bez kar i nagród

Jak budować współpracę w grupie?

Jak wspierać poczucie własnej wartości u dzieci?

MODUŁ 2 'Bez kar i nagród w relacji z samym sobą’

Przekonania, które nie wspierają – jak z nimi pracować?

Emocje w pracy nauczyciela – jak się nimi opiekować?

Jak dbać o siebie będąc nauczycielem?

MODUŁ 3 'Bez kar i nagród w relacji z innymi dorosłymi (rodzicami, nauczycielami)

Jak prowadzić rozmowy z rodzicami?

Empatyczna komunikacja w zespole

Jak zbudować wioskę wsparcia w pracy?