POLITYKA PRYWATNOŚCI OPISUJE ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ NAS INFORMACJI NA TWÓJ TEMAT W TYM DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CIASTECZEK, CZYLI TZW. COOKIES.

Kim jesteśmy?

  1. Adres naszej strony to: https://bliskonauczyciela.pl.

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Zielona Wieża

3. Można się z nami kontaktować:

a) e-mail: [email protected]

b) adres: ul. Wergiliusza 5; 01-915 Warszawa

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Jakie dane zbieramy i czemu to robimy

Ciasteczka

Gdy odwiedzasz naszą stronę, tworzymy tymczasowe ciasteczko by sprawdzić, czy Twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych osobistych danych i jest usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę.

Kiedy się logujesz na naszej stronie, tworzymy kilka ciasteczek, które przechowują dane, takie jak informacje logowania czy parametry wyświetlania. Ciasteczka logowania są usuwane po dwóch dniach, a ciasteczka opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „zapamiętaj mnie”, dane Twojego logowania zostaną usunięte po dwóch tygodniach. Jeśli się wylogujesz ręcznie, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

 Osadzona zawartość z innych stron

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzoną zawartość pochodzącą z zewnętrznych stron (np. filmy, zdjęcia, inne artykuły). Osadzona zawartość zachowuje się w taki sam sposób, jak podczas odwiedzin strony, z której pochodzą.

Te strony mogą zbierać Twoje dane, używać ciasteczek, umieszczać dodatkowe elementy śledzące pochodzące od firm trzecich oraz monitorować Twoje interakcje z osadzoną zawartością – również, gdy posiadasz konto i jesteś zalogowany na tej zewnętrznej stronie.

 Dane analityczne

Pixcel serwisu Facebook – narzędzie marketingowe Facebooka, które wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies zbieranych przez ten serwis.

Google Analytics – zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony.

 Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a) Prowadzenie newslettera;

b) Obsługa zapytań;

c) Realizacja zamówionych usług;

d) Prezentacja oferty lub informacji;

e) Zapisu na konsultacje, szkolenia online, webinaria;

f) Wystawiania faktur;

g) Założenie konta użytkownika

h) Reklamacja i odstąpienie od umowy

i)  Do kontaktu mailowego

 Gdzie Twoje dane są udostępniane

Jeśli poprosisz o zresetowanie swojego hasła, Twój adres IP zostanie załączony w wiadomości email służącej do resetu hasła.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy dane, które zarejestrowani użytkownicy zapisują w swoim profilu. Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć, edytować albo usunąć swoje dane osobiste w dowolnym momencie (poza nazwą użytkownika). Administratorzy strony również mogą zobaczyć i edytować te informacje.

 Jakie są Twoje prawa

Jeśli posiadasz konto na naszej stronie, możesz zażądać eksportu pliku zawierającego wszystkie informacje, które przechowujemy o Tobie oraz wszystkie udostępnione przez Ciebie informacje. Możesz również poprosić o usunięcie wszystkich danych o Tobie, które przechowujemy, poza informacjami, które musimy przechowywać ze względów bezpieczeństwa, przepisów prawa oraz z powodów administracyjnych.

Odbiorcy danych:

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 

a) współpracujący z Zielona Wieża Sp. z o.o., doradcy finansowi, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy oraz radcowscy, samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;

b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

c) biura informacji gospodarczej;

d) podmioty świadczące usługi:

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych i świadczeniu usług.

Who Else/Fundacja Społeczeństwo  – obsługa serwera, strony internetowej, hosting

QAC Sp. z o.o. – prowadzenie księgowości i wystawianie faktur
Tpay – do realizacji płatności
Mailchimp – do korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera

W przypadku webinarów na webinarjam obowiązuje polityka prywatności webinarjam.

Jak chronimy Twoje dane

1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby trzecie.

2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Jakie zautomatyzowane podejmowanie decyzji i / lub profilowanie robimy z danymi użytkownika

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. W przypadku przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy stosujemy tzw. Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Twoich praw w ramach Tarczy Prywatności UE – USA, jako sposoby zapewnienia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.