Regulamin Sklepu internetowego Blisko Nauczyciela

Sklep internetowy bliskonauczyciela działający pod adresem bliskonauczyciela/sklep jest własnością Zielona Wieża Sp. z o.o. ul. Wergiliusza 5; 01-915 Warszawa dalej jako „Zielona Wieża”

Kontakt:

1. e-mail: [email protected] 

3. adres: ul. Wergiliusza 5, 01-915

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.bliskonauczyciela/regulamin 

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.bliskonauczyciela/sklep 

Sprzedawca – Zielona Wieża

2. Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub anonimowy klient.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia. Anonimowy klient to taki, który nie posiada konta w Sklepie.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia (kurs online i inne) 
 • dodać do koszyka i opłacić
 • po zaksięgowaniu wpłaty, wybrane przez Kupującego produkty są dostępne dla niego w panelu kursów

4. Formy dostawy i metody płatności

Zakupione produkty mają charakter wirtualny i nie podlegają tradycyjnej dostawie. Wysyłka ma charakter elektroniczny (za pośrednictwem podanego przez Kupującego adresu email).

Kupujący za zamówione produkty płaci za pośrednictwem serwisu Tpay.

5. Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Kupującego wobec Sprzedawcy dotyczące zakupionego przez Kupującego kursu online powinny być zgłaszane drogą mailową na adres [email protected] 
 2. Reklamacje Kupującego dotyczące kursu online nie później niż w terminie mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakupienia kursu online. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje zgłoszone w terminie do 14 dni od dnia zakupienia kursu online rozpatrzone zostaną  w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

7. Dane osobowe i pliki cookies 

Polityka prywatności

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.